Moestuin in scholen

Om de scholen te ondersteunen in zelfvoorziening leggen we moestuinen aan.

Op deze manier kunnen ze het aanbod van voedsel in de kantine verbeteren en kunnen ze op kleine schaal inkomsten krijgen uit de verkoop. Dit stimuleert zelfredzaamheid in de scholen waar onze leerlingen zijn ingeschreven. Op deze manier worden de leerlingen betrokken bij het kweken van voedsel en het aanleggen van moestuinen. Ze worden bewust van de kwetsbaarheid van de natuur, leren over zelfvoorziening en over de impact van de klimaatverandering.

Het Lyceum van Ngaparou-Somone heeft al een boomgaard met fruitbomen, die door leerlingen worden onderhouden. De moestuin is 600 m2, maar sinds de coronacrisis ligt het project stil. Wij zullen investeren in een pomp met zonnepanelen, zaden en materiaal. Ook het kippenhok wordt verbeterd.