Steun een kind


Word peetouder vanaf 40€.

Ons doel is om Senegalese kinderen en jongeren een schoolopleiding te bezorgen.

Met een peterschap van 40 € wordt elk kind ingeschreven en opgevolgd op school gedurende 3 jaar en wordt een relatie opgebouwd tussen peetouder en kind via correspondentie en/of bezoek.

Brigitte Gidding organiseert huisbezoeken met Elage, volgt de kinderen op en informeert de peetouders.Geef kinderen en jongeren een toekomst door opleiding.

Door jullie steun volgen 480 leerlingen van ECOLIERS SANSPAPIERS DE NGAPAROU nu het officieel onderwijs in 2022.

Stort een bijdrage van 40 € op de rekening van de vzw Ecoliers Sanspapiers de Ngaparou

BE 46 9731 6366 8336 met vermelding van je naam, voornaam en 'peetouderschap'


Indien je een fiscaal attest wenst kan je dit bekomen na een storting vanaf 40€ op een andere rekening van vzw Kontinenten

BE 66 7380 3734 7143 van vzw KONTINENTEN

met vermelding Ecoliers Sanspapiers de Ngaparou en je naam en voornaam of ondernemingsnummer en 'peetouderschap'


WORD PEETOUDER


met link 'Sponsor een kind' verwijzing naar steunformulier !!!!!!